DostępnośćOpcje dostępności
Kontrastwysoki kontrast Zwiększ czcionkęZwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkęZmniejsz czcionkę

Lepsze Prawo w Ochronie Zdrowia

 

Zarejestruj się

Monitorowanie prawa

 

Zobacz więcej
logo Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Witamy na platformie

Konsultacje Federacji Pacjentów Polskich

Witamy na platformie informatycznej w ramach projektu „Lepsze Prawo w Ochronie Zdrowia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Celem projektu jest monitorowanie prawa na poziomie krajowym w zakresie ochrony zdrowia (OZ) przy pomocy metod, technik lub narzędzi wytworzonych a następnie wdrożonych, przetestowanych i upowszechnianych, ułatwiających realizację działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane on-line przez organy administracji rządowej.

Jako Federacja Pacjentów Polskich chcemy być najbardziej rozpoznawalną w Polsce organizacją zaangażowaną w ochronę interesów pacjentów. Jeden z kluczowych obszarów naszej aktywności to profesjonalne uczestnictwo w procesie konsultacji stanowienia prawa w obszarze szeroko rozumianej ochrony zdrowia.

Federacja Pacjentów Polskich ma być ambasadorem interesów pacjentów poprzez działania animujące środowisko (rozumiane zarówno jako instytucje jak i pojedynczych pacjentów) w debatę o polskim systemie ochrony zdrowia. Celem naszych aktywności jest doskonalenie systemu ochrony zdrowia z punktu widzenia zapewnienia ochrony interesów pacjentów.