DostępnośćOpcje dostępności
Kontrastwysoki kontrast Zwiększ czcionkęZwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkęZmniejsz czcionkę

O projekcie

logo Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie

 

Nazwa projektu: Lepsze Prawo w Ochronie Zdrowia

Okres realizacji: 2018-08-01 do: 2021-05-29

Projekt dotyczy stworzenia w Federacji Pacjentów Polskich skutecznego systemu monitorowania prawa na szczeblu krajowym. Projekt realizowany jest w ramach 3 zadań:

Zadanie 1 dotyczy opracowania Instrukcji Monitorowania Prawa i niniejszego Portalu wspierającego stosowanie Instrukcji

Zadanie 2 poświęcone jest wdrożeniu i testom opracowanej w Zadaniu 1 Instrukcji

Zadanie 3 związane jest z optymalizacją Instrukcji, która została opracowana i przetestowana w ramach poprzednich Zadań

W ramach projektu zaplanowano aktywne uczestnictwo Federacji Pacjentów Polskich w procesie stanowienia prawa, między innymi poprzez bieżący monitoring zmian legislacyjnych oraz opracowywanie opinii reprezentujących interesy pacjentów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnie tworzonymi opiniami w zakładce Monitorowanie Prawa.

 


 

Nazwa projektu: Dostępność dla pacjentów - monitoring tworzonego i stanowionego prawa

Okres realizacji: 2020-10-01 do: 2022-09-30

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego co najmniej 10 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

Partnerzy: Federacja Pacjentów Polskich (FPP) oraz Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie Ars Vivendi (Ars Vivendi)

Zadanie 1.  Opracowanie analizy, przewodnika i narzędzia IT wspierających monitorowanie Prawa.                                                                                                                                               

Zadanie 2. Warsztaty i szkolenia dla 10 organizacji pozarządowych (pacjenckich) służących wzmocnieniu ich potencjału instytucjonalnego i eksperckiego monitoringu Prawa.

Zadanie 3. Wsparcie dla 10 organizacji w zakresie wdrażania metod i narzędzi monitoringu tworzenia i stosowania przepisów Prawa.             Parasolowe organizacje skupiające pacjentów z 3grup chorobowych - Krajowe Forum na rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN, Stowarzyszenie Osób z NTM UrnoConti,  Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO.